Hastanemizde Verilen Hizmetler

Poliklinik ve Servis Hizmeti veren Branşlarımız

Tıbbi Cihazlar ve Hizmetler

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Ortopedi ve Travmatoloji

Psikiyatri

Enfeksiyon

Göğüs Hastalıkları, Sigara Bırakma Polikliniği

Genel Cerrahi

Üroloji

Göz Hastalıkları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon* (Sadece fizyoterapi hizmeti)

İç Hastalıkları

Kardiyoloji

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

Laboratuar Hizmeti Verilen Branşlar

Biyokimya
Patoloji
Mikrobiyoloji

Görüntüleme Hizmetleri

Radyoloji
BT
Kemik Ölçümü

Bilgisayarlı Tomografi

Var

Kemik Dansitometresi

Var

Diyaliz

Var

Doppler Ultrasonografi

Var

Eforlu Ekokardiyografi

Var

Ekokardiyografi

Var

Endoskopi

Var

Kolonoskopi

Var

Mamografi

Yok

Solunum Fonksiyon Testi

Var

USG

Var

Görme Alanı

Var

Odio

Var

Elektromiyografi (EMG)

Yok

Elektroensefalogrofi(EEG)